Search form

Mark 11:21

21Zezì eyı ts'ı ts'ǫ̀ goı̨de ı̨lèe sìı Peter yenadì t'à yets'ǫ̀ hadı, “K'àowo, jìechots'ıì ghàı̨da! Wets'ǫ̀ xàyanehtı ı̨lèe sìı hazǫǫ̀ whegǫǫ̀ ajà!” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index