Search form

Mark 11:5

5dǫ mǫ̀hdaa eyı nàgeèhzaa sìı gots'ǫ̀ hagedı, “Dànìghǫ aahɂı̨? Ayìıha tłı̨tsoa daahgè?” gògedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index