Search form

Mark 12:3

3Hanìkò dǫ dèè k'ègedìı sìı wecheekeè dagıachì, geèht'ı eyıts'ǫ jìecho dę nageèhɂà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index