Search form

Mark 12:31

31Nàowo wek'èè wheɂǫǫ sìı dıı hanì dek'eèhtł'è: ‘Edeghǫnıahtǫ k'ę̀ę̀ naxèot'ı̨ gıghǫnıahtǫ ha hǫt'e.’ Eyı nàowo nàke sìı denahk'e gogha wet'àaɂà hǫt'e,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index