Search form

Mark 12:32

32Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'èdìı-dǫǫ̀ Zezì ts'ǫ̀ hadı, “K'àowo, ehkw'ı xàyanehtı. Nǫ̀htsı̨ ı̨łè hǫt'e eyıts'ǫ ededı̨ zǫ Nǫ̀htsı̨ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index