Search form

Mark 13:1

Chrıst jǫ ts'ǫ̀ anade ha nìkw'o nı̨dè ayìı ghàà wek'èhoedzǫ ha

1Zezì Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gots'ǫǫ̀ naèhtła ekò wecheekeè ı̨łè hayèhdı, “K'àowo, waı̨da! Dıı kǫ̀-gocho k'ǫǫnì wèdaat'ı̨! Kwe dàı̨hcho-so t'à hòèlı̨!” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index