Search form

Mark 13:2

2Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Eyı kǫ̀-gocho wèdaat'ı̨ı̨ weghàı̨da nì? Kwe ı̨łè kò ełeka dawhela ha nıìle, hazǫǫ̀ hodàetł'ì ha hǫt'e,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index