Search form

Mark 13:22

22Dǫ mǫ̀hdaa hogets'ì t'à dıı hagedı ha, ‘Chrıst aht'e,’ hanì-le-ı̨dè ‘Nakwenàoɂǫǫ aht'e,’ hagedı xè enıìyah nechàa hogehtsı̨ ha. Nǫ̀htsı̨ dǫ gòį̀hchìı sìı ghǫdageehnè ha dìì-le nı̨dè eyı dǫ kò ghǫyageeɂà ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index