Search form

Mark 13:25

25eyıts'ǫ whǫ̀ hodàetł'ì xè yat'a hòtł'ò nàgoìdà ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index