Search form

Mark 13:33

33Eyıt'à edexoahdı xè sınìahkw'e! Ayìı dzęę̀ k'e hagode ha sìı wek'èahsǫ nıìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index