Search form

Mark 13:8

8Dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa ełegegǫ ha. Dǫ eyıì-le xàɂaa łǫ gınèk'e dèè hòtł'ò nàgoìdà ha eyıts'ǫ bò whìle agode ha. Eyı hazǫǫ̀ hagode ha sìı ts'èko wezaa gòhłè ha nı̨dè t'akwełǫ̀ǫ̀ wegha eya xèhoìwıı sìı eyı lagode ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index