Search form

Mark 2:12

12Eyıt'à eyı dǫ nıìtła gà dǫ hazǫǫ̀ gonadąą̀ detè nı̨į̀ɂa gà xàèhtła. Dǫ hazǫǫ̀ gıgha sıì enıìyah t'à Nǫ̀htsı̨ ghàsǫgeedı, hagedı, “Dıı lanì t'asìı enıìyah ts'aɂı̨ whìle,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index