Search form

Mark 2:13

Levı Zezì k'èè èhtła

13Zezì k'achı̨ tabàa ts'ǫ̀ èhtła ekò dǫ łǫ gık'èède t'à gots'ǫ̀ gode xè hoghàgoehtǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index