Search form

Mark 2:14

14Zezì ı̨łaà ekǫ naetłe ekò sǫǫ̀mba-nàhtsį̀ı̨-dǫǫ̀ Alphaeus weza Levı ladà k'e eghàlaeda yaɂı̨. Zezì, “Sek'èı̨tła!” yèhdı. Eyıt'à Levı nıìtła gà Zezì k'èè èhtła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index