Search form

Mark 2:4

4Hanìkò dǫ łǫ gonadąą̀ nàgeèhza t'à goyageedè ha dìì. Eyıt'à dahmò ka dekegıìchì gà xàgǫǫɂàa k'è gogèhtsı̨. Dǫ wekw'ǫǫ̀ ełaı̨dèe tè k'e whetı̨ xè ı̨zhıì dǫnı ts'ǫ̀ hodàgeèlì gà Zezì wenadąą̀ nègı̨ı̨htı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index