Search form

Mark 3:12

12Hanìkò Zezì yatı nàtsoo t'à gots'ǫ̀ hadı, “Amìı aht'ee sìı dǫ ts'ǫ̀ haahdı-le,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index