Search form

Mark 3:13

Zezì edecheekeè hoònǫ daats'ǫ̀ nàke gòį̀hchì

13Zezì shìhka dekıìtła, dǫ gòį̀hchìı sìı gokayaı̨htı t'à gıts'ǫ̀ nìı̨de.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index