Search form

Mark 3:15

15Eyıts'ǫ wıızì dahxà ı̨nìłı̨ı̨ xàdegeezhı ha goghàhòı̨ɂǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index