Search form

Mark 3:16

16Dǫ hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke gòį̀hchìı sìı dıı hagìyeh: Sımon (Zezì “Peter” yèhdı),

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index