Search form

Mark 3:23

23Eyıt'à Zezì Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀ gokayaı̨htı gà godı t'à goxè godoò hadı, “Wehłı̨ı̨ sìı ayìıha ı̨nìłı̨ı̨ xàgodeezhı nıwǫ welì?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index