Search form

Mark 3:3

3Hanìkò Zezì dǫ wılà ełeènııtsoo ts'ǫ̀ hadı, “Dǫ hazǫǫ̀ gınadąą̀ nàąwo,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index