Search form

Mark 3:30

30“Įnìłı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨,” gıìhdı ts'ıhɂǫ̀, Zezì hadıì gots'ǫ̀ xàyaı̨htı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index