Search form

Mark 3:35

35Amìı Nǫ̀htsı̨-Gotà k'èagı̨ı̨t'ee sìı sechı, sedè eyıts'ǫ semǫ agı̨ı̨t'e,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index