Search form

Mark 3:9

9Sıì deɂǫ̀ǫ̀ dǫ łǫ Zezì ts'ǫ̀ ełegeehtsı t'à Zezì edecheekeè gots'ǫ̀ hadı, “Elà nechà-lea weyìı whıhdaa gha ts'atà whetǫ aahłe,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index