Search form

Mark 4:13

13Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Dànìghǫ godı wenıahdì-le? Hanì-ı̨dè dànì godı eyıì-le naxıts'ǫ̀ haehsı̨ı̨ sìı wenıahdì ha welì?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index