Search form

Mark 4:16

16Dǫ mǫ̀hdaa wet'à t'asìı dehshee kwe ta nàı̨tł'ı lagı̨ı̨t'e. Yatı gıìkw'o ts'ǫ̀et'ıì sıì gınà xè yatı gìhchı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index