Search form

Mark 4:18

18Eyıts'ǫ dǫ mǫ̀hdaa wet'à t'asìı dehshee ı̨chį̀ghoò ta nàı̨tł'ı lagı̨ı̨t'e. Godı gıìkw'o,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index