Search form

Mark 4:25

25Amìı t'asìı łǫ wets'ǫ sìı eyı weɂǫ̀atłǫ weghàzhe ha. Hanìkò amìı t'asìı wets'ǫ-le sìı, t'asìı łǫ-lea wets'ǫ kò eyı weghǫ ìchı ha hǫt'e,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index