Search form

Mark 4:29

29Dıìdì ts'ǫ̀et'ıì dǫ xàyet'à gà hazǫǫ̀ nàyehtsį̀,” Zezì hadıì goxè godo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index