Search form

Mark 4:3

3“Seàhkw'ǫ! Dǫ ı̨łè wet'à t'asìı dehshee dèè k'e nèyı̨ı̨la.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index