Search form

Mark 4:32

32Eyı sìı nechà ade ts'ǫ̀ dehshe, eyıts'ǫ ts'ı nechàa ìhłè. Wekw'ıhchı̨į̀ nechà dehshe t'à sagòhɂı̨ı̨ nı chı̨ą wekw'ıhchı̨į̀ k'e dageèhkw'e,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index