Search form

Mark 4:33

33Zezì eyı godı lanıı zǫ t'à Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò hoghàgoehtǫ. T'aàtłǫ gınıedì ha dìì-le ts'ǫ̀ Zezì goxè godo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index