Search form

Mark 4:38

38Hanìkò Zezì ı̨dè tè k'e elà yìı whetı̨ nǫǫ̀. Wecheekeè ts'ıgį̀ı̨hwho, hagıìhdı, “Gots'ǫ̀ K'àowo, tı t'à ełaàts'ede ha nìkw'o. Negha t'asanìle nì?” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index