Search form

Mark 4:40

40Zezì edecheekeè gots'ǫ̀ hadı, “Dànìghǫ sıì dahjı̨? Įłaà Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ naxınì nàtso-le nì?” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index