Search form

Mark 4:8

8Hanìkò mǫ̀hdaa dèè nezı̨ı̨ k'e nàı̨tł'ı. Nezı̨į̀ dèhshǫ eyıts'ǫ t'aàtłǫ dèè k'e nàı̨tł'ıı sìı taènǫ, ek'ètaènǫ, hanì-le-ı̨dè ı̨łèakw'eènǫ deɂǫ̀atłǫ ts'ǫ̀ xànı̨ı̨shǫ,” gòhdıì goxè godo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index