Search form

Mark 5:12

12Įnìłı̨ı̨ Zezì ghǫnàdageetì “Gogòò yìı ts'ǫ̀ agoı̨le,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index