Search form

Mark 5:17

17Eyıt'à dǫ Zezì ts'ǫ̀ geède, gıghǫnàdaetì, hagıìhdı, “Gonèè ts'ǫǫ̀ naı̨tłe,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index