Search form

Mark 5:18

18Zezì elà yìetła ekò dǫ ı̨nìłı̨ı̨ wets'ǫǫ̀ xàèdee sìı Zezì ghǫnàdaetì, hadı, “Nexè awehde,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index