Search form

Mark 5:19

19Hanìkò Zezì hayèhdı, “Nekǫ̀ ts'ǫ̀ anaąde. Nǫ̀htsı̨ ayìı negha dàyį̀į̀làa eyıts'ǫ dànì sıì etenèehɂı̨ı̨ sìı hazǫǫ̀ nèot'ı̨ gıts'ǫ̀ haı̨dı,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index