Search form

Mark 5:23

23gà yeghǫnàdaetì, hadı, “Setì ełaàwı ha nìkw'o. Hanìkò sek'èè aątła gà nılà wek'e anelà nı̨dè k'aàt'ıì ade xè eda ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index