Search form

Mark 5:24

24Eyıt'à Zezì yek'èèhtła.

Eyıts'ǫ dǫ łǫ Zezì k'èè geède xè wemǫǫ̀ ełegeehtsı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index