Search form

Mark 5:25

25Ts'èko ı̨łè goxè at'ı̨ı̨ sìı hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke xo haı̨wa ts'ǫ edoò weɂǫ̀-at'ı̨ t'à eyaelı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index