Search form

Mark 5:27

27Zezì ghǫ ıìkw'o t'à dǫ łǫ ta Zezì chį̀ht'a nììtła gà yeɂeè daachì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index