Search form

Mark 5:41

41Zezì t'eekoa wılà nıìchì gà yets'ǫ̀ hadı, “Talıtha koum!” yèhdı. (“T'eekoa nıį̀tła nèehsı̨,” hadıì-adı.)

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index