Search form

Mark 5:6

6Sìghaı̨waà gots'ǫ Zezì eɂı̨ ekò yets'ǫ̀ tı̨mǫèhza gà yets'ǫ̀ nàgòı̨hgè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index