Search form

Mark 6:1

Xàè wèot'ı̨ ehkw'ı adı gı̨ı̨hwhǫ-le

1Zezì edecheekeè xè ekǫ gots'ǫǫ̀ naèhtła gà kǫ̀ta dèzhǫǫ sìı ts'ǫ̀ anajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index