Search form

Mark 6:13

13Dǫ łǫ gots'ǫ ı̨nìłı̨ı̨ xàdegeèzhì eyıts'ǫ degaı-tłeè dǫ eyaelı̨ı̨ łǫ k'e agı̨į̀là xè k'aàt'ıì agogį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index