Search form

Mark 6:18

18John-Baptıst yets'ǫ̀ dıı hadı ı̨lè: “Nechı wets'èkeè xè nàądèe sìı wets'àet'ǫ hǫt'e,” yèhdı ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index