Search form

Mark 6:25

25Ekòet'ıì t'eekoa k'àowocho Herod ts'ǫ̀ naèhtła gà yets'ǫ̀ hadı, “Dıì-t'ıì John-Baptıst wekwì kw'à k'e wheɂǫǫ seghàı̨hge,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index