Search form

Mark 6:3

3Dechı̨-eghàlaedaa-dǫǫ̀ elı̨-le nì? Wemǫ Mary wìyeh nì? Eyıts'ǫ wechı James, Joseph, Sımon eyıts'ǫ Zhıdàà agı̨ı̨t'e-le nì? Eyıts'ǫ wedè gota nàgedè-le nì?” ełets'ǫ̀ hagedı t'à weghǫ gık'èch'a agejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index